Meer agressie radiopiraten richting Agentschap Telecom

Meer agressie radiopiraten richting Agentschap Telecom
Het aantal radiopiraten in Nederland is in 2017 gelijk gebleven. De agressie en bedreigingen in de richting medewerkers van toezichthouder Agentschap Telecom is wel gegroeid.

Uit het jaarverslag van Agentschap Telecom blijkt dat het aantal boetes dat voor oneigenlijk gebruik van etherfrequenties is uitgedeeld in vergelijk met het aantal nog actieve radiopiraten relatief laag is.
In het gehele jaar 2017 kreeg het Agentschap Telecom 569 storingsmeldingen binnen.
Hiervan waren 237 meldingen afkomstig van één melder.
Vijf meldingen kregen de zogenaamde ‘P1-status’.
Dit betekent dat directe actie vereist was omdat de storing grote veiligheidsrisico’s met zich meebracht.
Het gaat bij deze meldingen onder meer over verstoring van luchtvaartverkeer.

Dwangsom
Radiopiraten kregen in 2017 slechts 38 boetes en 37 lasten onder dwangsom uitgereikt.
Dit komt mede omdat het aantal zogenaamde onbemande zenders is toegenomen.
De zendinstallatie kan bij inbeslagname niet naar een eigenaar worden herleid omdat deze bijvoorbeeld illegaal in zendmasten van mobiele providers, natuurgebieden en hoogspanningsmasten opgesteld staan.
Wat volgens het Agentschap Telecom ook een zorgelijke situatie is, is dat agressie richting inspecteurs van deze overheidsdienst toeneemt.
Het gaat in deze om het gedrag van een kleine harde kern radiopiraten.
Deze maken inbreuk op het privéleven van inspecteurs.
Ook fysiek geweld en intimidatie wordt niet geschuwd.

Bron: https://www.totaaltv.nl/nieuws/meer-agressie-radiopiraten-richting-agentschap-telecom/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp chat