Verslag NL / Report UK SWCH BBQ 2018

Hallo HF lovers and listeners.
Op 1 september 2018 was er weer de SWCHolland BBQ bijeenkomst en het was een groot succes.

Een bijeenkomst van MW en KG radio piraten waar je kunt praten over radiozenders, modulatoren, antennes, propagaties, goede en slechte ontvangsten e.d.
De bijeenkomst werd bezocht door ongeveer 30-35 AM enthousiaste personen, de sfeer was goed.
Helaas waren er geen Zweedse luisteraars en vrienden aanwezig vanwege het gebrek aan transport.
maar we hopen jullie volgend jaar allemaal te zien!

Zoals gewoonlijk was er de BBQ met Ab Readymix als de kok.
Ab deed het erg goed, vooral omdat hij het afgelopen jaar een deel van zijn voet had verloren vanwege zijn ziekte. Maar Ab staat nog steeds zijn mannetje.
Tijdens de meeting was de SWCH BBQ radio in de lucht vanuit een afgelegen locatie nabij de Duitse grens.
Een zender van 150 watt en een NVIS antenne gaven het grootste deel van Europa een signaal op 6375 kHz.
Een programma met enkele live presentaties werd gemaakt om de luisteraars te informeren over de bijeenkomst.
We hebben ontdekt dat live presentatie en het combineren van deelname aan de vergadering zelf moeilijk is.
We zullen het volgend jaar anders doen met meer voorbereide elementen.

Er waren veel discussies over verschillende AM onderwerpen en er was een zeer mooie PWM MW zender van zelfbouwer Gerrie de VOTN.
Gerrie liet me deze zeer mooie FET zender op mijn eigen antenne proberen en de uitvoering is zeer goed.
Ook werd een studieproject van een nieuwe PWM TX gepresenteerd, maar deze is nog in aanbouw.

Er was ook een webcam actief, maar dit was ook niet gemakkelijk dit jaar.
De foto’s kwamen van een mobiele telefoon die op een bepaald moment oververhit raakte.
Gelukkig was dit opgelost, maar de foto’s werden in spiegelbeeld getoond zoals we later ontdekten.

Een van de traditionele hoogtepunten was natuurlijk de veiling van oude radioapparatuur.
Cor de veilingmeester was in staat om de meeste onderdelen te verkopen hoewel de veiling niet automatisch ging.
Dit deel van de bijeenkomst is altijd goed voor wat plezier en leuke momenten en je kunt echt een aantal goede onderdelen van de werkapparatuur kopen.

Na de veiling was er het moment om de winnaar van de MKVK, VDXC, SWCH QSL award door Jos aan te kondigen.
De winnaar van de schaal was Richard, Radio Relmus.
Hij was niet aanwezig omdat hij op vakantie was, maar hij liet ons weten dat hij heel blij was de winnaar van 2018 te zijn.
We danken Jos, Sientje, Cor en Ab voor het mogelijk maken van deze vergadering.
Kijk op de SWCHolland-website voor de foto’s.

Herman, Radio Zeewolf.
———————
On 1 September 2018 was there again the SWCHolland BBQ meeting and it was a big success.
A meeting of MW and SW radio pirates where you can talk about radio transmitters, modulators, antennes, propagations, good and bad receptions e.d.
The meeting was visited by some 30-35 AM enthusiast persons the atmosphere was good.
Unfortunately were there no Swedish listeners and friends present due to the lack of transport.
But we hope to see you all next year!
As usual was there the BBQ with Ab Readymix as the cook.
Ab was doing a very good job especially considering that he had lost a part of his foot in the last year because of his illness. But Ab is still standing strong.

During the meeting was the SWCH BBQ radio on air from a remote location near the German border.
A 150 watt transmitter and a NVIS antenne gave a signal on 6375 kHz for the most part of Europa.
A program with some live presentations was made to inform the listeners about the meeting.
We discovered that live presentation and combining participation to the meeting itself is difficult. We will do it different next year with more prepared elements.

A lot of discussions were going on different AM subjects and there was presentation of a very nice home brew PWM MW transmitter from Gerrie the VOTN.
Gerrie let me try this very nice FET transmitter on my own antenna and the performance is very good.
Also a study project of a new PWM tx was presented but this one is still under construction.

There was also a webcam active but this was also not easy this year. The pictures came from a mobile phone which got overheated at a certain moment. Fortunately this was fixed but the pictures were shown in mirror image as we discovered later.

One of the traditional highlights was of course the auction of old radio equipment.
Cor the auctioneer was able to sell the most parts although the auction did not go automatically.
This part of the meeting is always good for some fun an nice moments and you can actually buy some good parts of working equipment.

After the auction was there the moment to announce the winner of the MKVK, VDXC, SWCH QSL award by Jos.
The winner of the bowl was Richard, Radio Relmus.
He was not present because he was on holidays but he informed us that he was very happy to be the winner of 2018.

We thank Jos, Sientje, Cor and Ab for making this meeting possible.
Check the SWCHolland website for the photos.

Herman, Radio Zeewolf.

2 comments on Verslag NL / Report UK SWCH BBQ 2018

  1. Goed verhaal Herman. Ik ben het helemaal met je eens. Het was weer super georganiseerd door Jos, Sientje,Cor en…………. natuurlijk de kok als altijd onze Ab Readymix. Er waren buiten de grote groep Nederlandse radio vrienden wel een aantal Duitse radiovrienden. Ik weet zeker, dat de Zweden er volgend jaar ook weer bij zullen zijn. Velen van ons verlangen alweer naar de volgende meeting in Klazienaveen !

    Misi-Radio
    John

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp chat