Collectie

Swcholland is bezig met het openbaar toegankelijk maken van de midden golf / korte golf privé verzameling.

Deze verzameling zal zenders , ontvangers, zend en radio lampen, antennes en onderdelen bevatten die gebruikt werden door de AM piraten.

Het gaat hier om te tijd tussen de  1950 en 2019, om te laten zien hoe de radio piraten techniek is begonnen en verandert.

Er word apparatuur getoond die door de piraten zelf is gemaakt, maar ook professionele     apparatuur die gebruikt is door de piraten door de jaren heen.

Natuurlijk kan niet alle apparatuur tentoon worden gesteld door ruimte gebrek, maar wel een goede mix van apparatuur die in het algemeen werd gebruikt door de piraten .

De verzameling word continu  verbetert, uitgebreid en aangepast.

Er zal aan bezoekers persoonlijk uitleg worden gegeven over het fenomeen AM PIRAAT.

Mocht u een bezoek willen brengen aan deze verzameling dan kunt u contact opnemen via de contact knop op de website van swcholland om een afspraak te maken.

De verzameling is in het begin alleen op zaterdag en zondag te bezoeken op afspraak, maximaal 5 pers. per bezoek

De intree bedraagt € 4,00 p.p inclusief 1 kop koffie en een koek.


 Swcholland has made the medium wave / short wave private collection publicly accessible.

This collection will contain transmitters, receivers, tubes, antennas and components used by the AM pirates.

This is about time between 1950 and 2019, to show how the radio pirate technique started and changes.

There is equipment shown build by the pirate themselves, but also professional equipment used by the pirates over the years.

Of course not all equipment can be exhibited due to lack of space, but a good mix of equipment that was generally used by the pirates.

The collection is constantly being improved, expanded and adapted.

Visitors will be given personal explanations about the AM PIRATE phenomenon.

If you would like to visit this collection, you can contact us via the contact button on the swcholland website to make an appointment.

The collection can only be visited on Saturday and Sunday by appointment, max 5 pers. per visit.

The entrance costs € 4.00 p.p including 1 cup of coffee and a cookie.