Info, Contact, Register BBQ

Donation info tel /whatsapp 0651600198

 

SWCHolland gaat dit jaar de meeting organiseren op Zaterdag 9 juli 2022. Het adres is het thuis adres van SWCHolland zoals bekend.

Postcode 7891RT82.

Geef aan met hoeveel mensen je naar de meeting komt voor 1 juni zodat de organisatie de catering kan aanpassen

Zie info onder aan de pagina

u kunt geen garanties of rechten claimen omtrent de tekst of info op deze website.


SWCHolland wird das Treffen in diesem Jahr am Samstag 9 Juli 2022 organisieren. Die Adresse ist die Heimatadresse von SWCHolland wie bekannt. PLZ 7891RT82

Geben Sie an, mit wie vielen Personen Sie zur meeting kommen vor den 1 juni damit die Organisation das Catering anpassen kann.    

Siehe Informationen am Ende der Seite

Sie können keine Garantien oder Ansprüche bezüglich des Textes oder der Informationen auf dieser Website machen.


SWCHolland will organize the meeting this year on Saturday 9 July 2022. The address is the home address of SWCHolland as known. zip code 7891RT82

Indicate how many people you will come to the meeting with before june 1 so that the organization can adjust the catering.    

See info at the bottom of the page

you cannot make any warranties or claims about the text or information on this website.


SWCHolland arrangerar årets möte lördagen den 9 juli 2022. Adressen är hemadressen till SWCHolland som känd.Postnummer 7891RT82

Ange hur många personer du kommer till mötet med före den 1 juni så att organisationen kan justera cateringen.  

Se information längst ned på sidan

du kan inte göra några garantier eller anspråk på texten eller informationen på denna webbplats.


(Info / adress ) Tel / WhatsApp: 0651600198 / EMail: swch@live.nl