SDR Information

SDR Receiver offline

Om te kunnen luisteren naar de sdr ontvanger van SWCHolland.com moet u lid worden van SWCHolland.com
De Contributie bedraagt 50€ op jaar basis.
De reden hiervoor is dat swcholland met minimaal 10 leden een vaste internet verbinding kan creëren op de storing arme locatie.
Om een stabiele verbinding te kunnen garanderen.
U ontvangt dan een wachtwoord waarmee u toegang hebt tot de SDR ontvanger.
Verdere info via swch@live.nl of via het contact formulier op de website.
Het swcholland Bestuur.

 

To be able to listen to the sdr receiver off SWCHolland.com you must be a member.
the annual membership fee is €50 on a one year basis.
The reason for this is that swcholland with at least 10 members can create a fixed internet connection at the low noise location.
To be able to guarantee a stable connection.
You will then receive a password that provides access to the SDR receiver.
more info via swch@live.nl or by the contact form on the website
The swcholland Board.

 

Um den Sdr-Empfänger von SWCHolland.com hören zu können mussen sie mitgliet werden.
Der jährliche Mitgliedsbeitrag ist 50 € auf jährlicher Basis.
Der Grund dafür ist, dass Swcholland mit mindestens 10 Mitgliedern eine feste Internet Verbindung kann erstellen Innerhalb der storung arme adrese .
Um eine stabile Verbindung zu garantieren zu können.
Sie erhalten dann ein Passwort, die Zugriff auf den SDR-Empfänger bietet.
Mehr information via swch@live.nl oder via das contact formular auf der website.
Das Swcholland Verwaltung.