Summer BBQ 2020

Hallo Summer BBQ bezoeker op deze pagina info over de voortgang van de Summer BBQ 22 Augustus 2020.

Of de Summer BBQ 2020 doorgaat hangt af van de regelgeving van de overheid die te maken hebben met het CORONA virus.

Maar ook de organisatie van de Summer BBQ 2020 gaat goed nadenken als de overheid de regelgeving versoepeld , of het verantwoord is om de Summer BBQ 2020 door te laten gaan. Als organisatie zijn we ons terdege bewust van het feit dat dit een uitzonderlijke situatie is . Ook houden we de aanmeldingen goed bij om te zien of het wel zin heeft om een Summer BBQ te organiseren.

Het is nu nog te vroeg om er een antwoord te geven op de vraag gaat de Summer BBQ 2020 wel door, de organisatie zal hier op deze pagina u blijven informeren over de Summer BBQ 2020. Blijf gezond en houd afstand.


Hello Summer BBQ visitor on this page information about the progress of the Summer BBQ 22 August 2020.

Whether the Summer BBQ 2020 will continue depends on the regulations of the government that have to do with the CORONA virus.

But the organization of the Summer BBQ 2020 will also start thinking carefully if the government has relaxed the regulations, or whether it is justified to continue the Summer BBQ 2020. As an organization, we are well aware of the fact that this is an exceptional situation. We also keep a close eye on registrations to see if it makes sense to organize a Summer BBQ.

It is still too early to answer the question, the Summer BBQ 2020 will continue, the organization will continue to inform you here on this page about the Summer BBQ 2020.

It is still too early to answer the question, If the Summer BBQ 2020 will continue, the organization will continue to inform you here on this page about the Summer BBQ 2020. Stay healthy and keep your distance.

WhatsApp chat