Summer BBQ 2020


Welkom beste Summer BBQ meeting bezoeker.

Naar aanleiding van het Corona virus heeft de organisatie (SWCHolland) veel tijd doorgebracht met het inwinnen van informatie of de Summer BBQ meeting kon doorgaan.

Naar nu blijkt is de 1,5 meter afstand niet te handhaven als er te veel mensen komen.

Swcholland heeft daarom besloten om de Summer BBQ meeting af te lassen dit jaar.

Het spijt on zeer om jullie dit te moeten mededelen, we hadden graag de Summer BBQ meeting door laten gaan maar de 1,5 meter maatregel ontneemt ons deze kans.

Gaarne zien we jullie volgend jaar op de Summer BBQ meeting.

SWCHolland team


Welcome dear Summer BBQ meeting visitor.

As a result of the Corona virus, the organization (SWCHolland) spent a lot of time gathering information whether the Summer BBQ meeting could continue.

It appears that the 1.5 meter distance cannot be maintained if too many people come.

Swcholland has therefore decided to cancel the Summer BBQ meeting this year.

We are very sorry to inform you of this, we would have liked to continue the Summer BBQ meeting, but the 1.5 meter measure is taking this opportunity away.

We look forward to seeing you at the Summer BBQ meeting next year.

SWCHolland team

WhatsApp chat