SDXF-programma Kerstmis en Nieuwjaar

Ben je benieuwd naar radio luisteren in Parkalompolo? Dan wordt het speciale programma van SDXF aanbevolen via de Duitse kortegolfzender Channel 292 in Kerstmis en Nieuwjaar. programma maker Göran Lindemark belooft, naast staande elementen zoals brievenbus en postzegelhoek, verslag uit te brengen over DX-ing in Parka. En zeker ook een nostalgisch element over Radio Nord

Op 25 december loopt het programma tussen 09:00 en 10:00 UTC op 7440 kHz. Dezelfde tijd en frequentie gelden ook voor de herhaling op 1 januari en 6 januari 2020.

___________________________________________________________________________________________

Are you curious about listening to the radio in Parkalompolo? Then the special SDXF program is recommended via the German short-wave channel Channel 292 in Christmas and New Year. Program maker Göran Lindemark promises, in addition to standing elements such as letterbox and stamp corner, to report on DX-ing in Parka. And certainly a nostalgic element about Radio Nord

163/5000On December 25, the program runs between 9:00 AM and 10:00 AM UTC at 7440 kHz. The same time and frequency also apply to the repeat on January 1 and January 6, 2020.