Zwarte Bizon overleden / died

Vanochtend omstreeks 09:30 uur kwam het bericht binnen bij SWCHolland news desk dat de bekende middengolf piraat Zwarte Bizon is overleden. Met de info dat de Zwarte Bizon al enige tijd ziek was, aan welke ziekte de Zwarte Bizon is overleden is niet bekend bij swch news desk. De Zwarte Bison is volgens de info vanochtend om half 4 vredig ingeslapen.

This morning around 9:30 am the message arrived at SWCHolland news desk that the well-known medium wave pirate Zwarte Bizon has passed away. With the information that the Zwarte Bison had been ill for some time, which illness the Zwarte Bison died of is not known at the swch news desk.The Zwarte Bison died according to the information this morning at half past 3 peacefully .

Het SWCHolland Team wenst de nabestaanden en vrienden veel sterkte toe in de ze dagen.

The SWCHolland Team wishes the family and friends a lot of strength in these days.