Radio Sylvania overleden / Died

Midden golf piraat Radio Sylvania is overleden , Appie was bijna 73 jaar geworden.

Wij wensen de familie en nabestaanden veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

SWCHolland team.


Medium wave pirate Radio Sylvania passed away, Appie was almost 73 years old.

We wish the family and relatives a lot of strength in this difficult time.

SWC Holland team.