Radio Merlin komt terug / will be back

Geweldig nieuws alle aanklachten tegen de Engelse korte golf piraat radio Merlin zijn ingetrokken. radio Merlin komt volgende zomer terug.

Great news all charges against The British shortwave pirate radio Merlin have been dropped .radio Merlin will be back next summer.