Verslag BBQ 2024


Nederland / Holland:

Summer Meeting + BBQ van SWCHolland en de Zweedse MKVK (Malmö Kortvågsklubb)
De meeting met BBQ is weer op het inmiddels vertrouwde adres in Klazienaveen gehouden.
Het weerzien van de vele collega piraten en luisteraars die elkaar anders toch zelden te zien krijgen is toch altijd weer erg leuk.
Ondanks de weersverwachtingen wind en regen zijn er toch veel mensen gekomen, helaas ook nog een ziek melding van de vertrouwde veilingmeester Cor de witte reus.
Door een samenloop van omstandigheden was er geen Zweedse delegatie van MKVK maar veel Duitse vrienden waren aanwezig.
Ook luisteraars uit België en de UK (Birmingham) zijn gekomen en hebben hun steentje bijgedragen.
De Pirate of the year 2024 award ging deze keer naar Radio Akenzo, Kevin kreeg het Zweedse kristal uitgereikt, het deed hem zichtbaar goed.
Radio Akenzo wordt geroemd om het al jaren aanbieden van zowel prettige als regelmatige uitzendingen, niet zelden samen met piratencollega Continental (Berry), en de goede QSL-bereidheid.
Tot de Piraten van het Jaar van voorgaande jaren behoorden onder meer Radio Armada, Relmus,Merlin,dr Tim, Misti en Panda.
Organisator Jos, ontving een blijk van waardering van de Noord Hollandse Zender Combinatie ( NHZC) voor zijn verdienste voor het van verbinden en communiceren in de piraten wereld.
Dit keer geen veiling van spullen, al stond er wel het e.e.a. aan tweedehands te koop.
De BBQ werd verzorgd door Janet en Frans en dat was dik voor elkaar.
De hele meeting is wederom uitstekend verzorgd door Jos, Sientje en familie, ze hebben het er weer druk mee gehad, waarvoor alle waardering.
We kunnen terug kijken op een geslaagde en gezellige summer meeting 2024.
De uitslag van de EK voetbalwedstrijd naderhand maakte een fantastische dag alleen nog maar beter.

Tot volgend jaar
Panda / Misti

English:

Summer Meeting + BBQ of SWCHolland and the Swedish MKVK (Malmö Kortvågsklubb)The meeting and BBQ was again held at the now familiar address in Klazienaveen.
Seeing the many fellow pirates and listeners who otherwise rarely get to see each other is always great fun.
Despite the weather forecast for wind and rain, many people came, unfortunately also a sick report from the trusted auctioneer Cor de Witte Reus.
Due to a combination of circumstances, there was no Swedish delegation from MKVK, but many German friends were present.
Listeners from Belgium and the UK (Birmingham) also came and contributed.
This time the Pirate of the year 2024 award went to Radio Akenzo, Kevin was presented with the Swedish crystal, it visibly did him good.Radio Akenzo is praised for offering pleasant and regular broadcasts for years, often together with pirate colleague Continental (Berry), and for its good QSL readiness.
Previous years' Pirates of the Year included Radio Armada, Relmus, Merlin, Dr Tim, Misti and Panda.
Organizer Jos received a token of appreciation from the North Holland Transmitter Combination (NHZC) for his contribution to connecting and communicating in the pirate world.
No auction of items this time, although there were some second-hand items for sale.
The BBQ was provided by Janet and Frans and it was very well done, no pun intended. The entire meeting was once again excellently organized by Jos, Sientje and family, they have had a lot of work, which we appreciate a lot.
We can look back on a successful and enjoyable summer meeting 2024.
The result of the European Football Championship match afterwards only made a fantastic day even better.

See you next year
Panda / Misti

Deutsch:

Sommertreffen + BBQ von SWCHolland und dem schwedischen MKVK (Malmö Kortvågsklubb)Das Treffen mit BBQ fand erneut an der nun bekannten Adresse in Klazienaveen statt.
Es macht immer großen Spaß, die vielen Mitpiraten und Zuhörer zu sehen, die sich sonst selten zu Gesicht bekommen.
Trotz der Wettervorhersage für Wind und Regen kamen viele Leute, leider auch eine Krankmeldung vom vertrauenswürdigen Auktionator Cor de Witte Reus.
Aufgrund verschiedener Umstände war keine schwedische Delegation von MKVK anwesend, aber viele Deutsche Freunde waren anwesend.Auch Zuhörer aus Belgien und dem Vereinigten Königreich (Birmingham) kamen und leisteten ihren Beitrag.
Diesmal ging die Auszeichnung „Pirat des Jahres 2024“ an Radio Akenzo, Kevin bekam den schwedischen Kristall überreicht, das tat ihm sichtlich gut.Radio Akenzo wird dafür gelobt, dass es seit Jahren angenehme und regelmäßige Sendungen anbietet, oft zusammen mit dem Piratenkollegen Continental (Berry), und für seine gute QSL-Bereitschaft.
Zu den Piraten des Jahres der vergangenen Jahre gehörten Radio Armada, Relmus, Merlin, Dr. Tim, Misti und Panda.
Organisator Jos erhielt von der North Holland Sender Association (NHZC) eine Anerkennung für seinen Beitrag zur Vernetzung und Kommunikation in der Piratenwelt.
Diesmal gab es keine Auktion, obwohl einige gebrauchte Artikel zum Verkauf standen.
Der Grill wurde von Janet und Frans bereitgestellt und war gut gemacht.
Das gesamte Treffen wurde wieder einmal hervorragend von Jos, Sientje und Familie organisiert, sie waren damit wieder beschäftigt, wofür wir es zu schätzen wissen.Wir können auf ein erfolgreiches und erfreuliches Sommertreffen 2024 zurückblicken.
Das Ergebnis des anschließenden Fußball-Europameisterschaftsspiels machte diesen fantastischen Tag nur noch besser.

Wir sehen uns nächstes Jahr
Panda / Misti